Зебра тест APK Download Free  1.5.3

Зебра тест APK Download Free 1.5.3

Description of Зебра тест

You can now download Зебра тест APK for free from this page. To use or install this Зебра тест apk, you need to turn on the unknown source in your phone. We are providing you Зебра тест 1.5.3 apk file, this app is very popular and have been installed by 100,000+ users. To install Зебра тест app in your phone, you must have Android 4.0+ version of Android.

You can assume popularity of this app with it’s rating, Зебра тест got ratings. You can download Зебра тест apk from the above link.

Зебра тест предоставя нова възможност да се подготвите отлично за предстоящият кандидат-шофьорския изпит.
Зебра тест работи навсякъде и не изисква интернет връзка! Разбира се, вашето мобилно устройство ще ви уведоми при налична актуализация, за да получите най-новите изменения.

Приложението е свързано с новия интерактивен учебник за кандидат-шофьори на ЗЕБРА посредством QR кодове, които при сканиране ще ви отведат до полезни учебни филми по пътна безопасност или до образователни игри.

Мобилното приложение предлага три режима на работа:
– Обучение – обхваща всички изпитни въпроси от масивите за различните категории за придобиване на правоспособност за управление на МПС, като въпросите са подредени по теми съгласно учебната програма.
– Тренировка – този режим ви предоставя възможност да решавате пълен набор примерни изпитни тестове.
– Изпит – в този режим за точно определено време (според категорията, която сте избрали) се
дава възможност да решите случайно генериран тест, а след приключването му се извежда резултатът.

Зебра тест предоставя и допълнителната опция с вашето мобилно устройство (смарт-фон или таблет) да решавате тест по време на вътрешен изпит в учебния център, в който се обучавате. Резултата от изпита можете да изпратите на посочена от съответния учебен център електронна поща.

Приложението Зебра тест е достъпно в Google Play и се активира с уникален код за достъп, който получавате безплатно с вашето учебно помагало.

Учете и се забавлявайте с новото интерактивно учебно помагало за кандидат-шофьори и приложението Зебра тест!
Zebra test provides a new opportunity to prepare well for the upcoming driving test candidates.
Zebra test work anywhere and requires no Internet connection! Of course, your mobile device will notify you when an update available to get the latest changes.

The app is associated with new interactive textbook for would-be drivers ZEBRA through QR codes, scan will take you to useful educational films on road safety or educational games.

Mobile application offers three modes:
   – Training – covers all exam questions arrays for different categories of acquiring licenses for driving, the questions are sorted by topic according to the syllabus.
   – Training – This mode allows you to solve a full sample tests.
   – Exam – in this mode for a specified time (depending on the category you selected) is
allows to solve randomly generated test, and after its completion the result is displayed.

Zebra test provides additional options with your mobile device (smart background or tablet) to the ultimate test during an internal exam in the learning center where you study. Exam results, you can send out an appropriate training center email.

Zebra test application is available in Google Play and is activated with a unique access code you get free with your textbook.

Learn and have fun with new interactive textbook for would-be drivers and application Zebra test!
корекции за андроид киткат

If you having any trouble in downloading the Зебра тест apk file, you can share your queries with us.

App Information of Зебра тест

App Name Зебра тест
Package Name org.ndsbg.android.zebratest
Version 1.5.3
Rating ( 1812 )
Size 49.9 MB
Requirement Android 4.0+
Updated 2019-03-30
Installs 100,000+
Category Apps, Education
Developer

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *