Author: tiktokapk

 • รวมคาถา เมื่อเราต้องไปสัมภาษณ์งาน เสริมความมั่นใจ ผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดู

  วันนี้ มีคาถาสำหรับใครที่ในช่วงนี้ กำลังจะไปสัมภาษณ์งาน หรือกำลังเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานมาฝาก นอกจากจะเตรียมตัวให้พร้อมแล้ว ก็สามารถเสริมความมั่นใจ ลดความกังวล เพิ่มสมาธิ ก่อนที่จะสัมภาษณ์งานด้วยคาถาเหล่านี้ได้ (โปรดใช้วิจารณญาณ) คาถาเมตตามหานิยม (ใช้สวดก่อนออกจากบ้าน เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่พบเจอมีความรู้สึกดีๆ กับเรา) นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ คาถาเจ้านายเมตตา (ใช้สวดภาวนาก่อนออกจากบ้าน 3 จบ) ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสวาสุ คาถาสมัครงาน (ใช้สวดก่อนออกจากบ้าน หรือกำลังจะสัมภาษณ์งาน เชื่อว่าจะทำให้ผู้สัมภาษณ์ก่อนความประทับใจในตัวเรา พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา คาถาเอ็นดู (ใช้ท่องก่อนไปพบกับผู้ใหญ่ ช่วยให้ผู้ใหญ่เกิดความเอ็นดูในตัวเรา) วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะ มุตตะโม ปิโยนาคะ สุปัณณานัง ปิณินทะริยัง นะมามิหัง นะเมตตา […]

 • คาถา-เคล็ดลับการบูชา พระสังกัจจายน์

  วันนี้ มีเรื่องของคาถาบูชา และเคล็ดลับการบูชา “พระสังกัจจายน์” มาฝากค่ะ ซึ่งพระสังกัจจายน์นั้นมีความเชื่อว่าหากได้บูชาก็จะช่วยให้ผู้ที่บูชามีความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย มีโชคลาภ และเจริญรุ่งเรือง ไปดูว่าเคล็ดลับการบูชาพระสังกัจจายน์ให้ได้ดังหวัง จะต้องทำอย่างไรบ้าง คาถาบูชา พระสังกัจจายน์ กัจจานะจะมหาเถโร พทุโธ ทุธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ พุทธะสุภา สิตัง พุทธะตังสะมะนุ ปปัตโต พุทธะโชตัง นะมามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหม นะมุตตะโม ปิโยนาคะ สุปัน นานัง ปิยินทะริยัง นะมามิหัง สพเพชะนา พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิ จิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ ฯ เคล็ดลับการบูชาพระสังกัจจายน์ จุดธูป 3 ดอก ดอกไม้สีขาว หรือดอกบัว 7 ดอก บูชา 2 เวลา คือตอนเช้า และก่อนนอน […]

 • วันวิสาขบูชา 2565 ประวัติวันวิสาขบูชา และความสำคัญของวันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมายของ “วันวิสาขบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน ความหมาย คำว่า “วิสาขบูชา” หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 วิสาขบูชา ย่อมาจาก “วิสา – ขบุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน 7 ความสำคัญ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราวคือ ประสูติ เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ […]

 • บทสวดขอขมากรรม ขออโหสิกรรม ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร

  บทสวดขอขมากรรม ขออโหสิกรรม คำอธิษฐานอโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวร สำหรับใครที่อยากขอขมาเจ้ากรรมนายเวร หลังทำบุญ หลังสวดมนต์ก่อนนอน หรือขณะจุดธูปขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ก็สามารถกล่าวบทสวดนี้ได้ บทสวดขอขมากรรม ขออโหสิกรรม คำอธิษฐานอโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวร ตั้งนะโมฯ 3 จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ และต่อด้วย บทสวดขอขมากรรม ขออโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวร กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี […]

 • คาถาอาราธนาพระเครื่อง สวดก่อนนำห้อยคอ คุ้มครองภยันตราย

  ก่อนจะนำพระเครื่องมาห้อยคอ หรือพกพระเครื่องติดตัวไปนอกบ้าน ให้กล่าวคาถาอาธาธนาพระเครื่องนี้ก่อนห้อยคอ เชื่อว่าเพื่อเป็นการเชื้อเชิญให้พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ติดตามไปคุ้มครอง ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้บูชา คาถาอาราธนาพระเครื่อง (กล่าวคาถานี้ 3 ครั้ง ทุกครั้งที่นำพระเครื่องมาห้อยคอ) ตั้งนะโน 3 จบ พุทธัง อาราธะนานัง ธัมมัง อาราธะนานัง สังฆัง อาราธะนานัง พุธธัง ประสิทธิ เม ธัมมัง ประสิทธิ เม สังฆัง ประสิทธิ เม ฯ