Mano TELE2 APK Download Free  2.6.6

Mano TELE2 APK Download Free 2.6.6

(13822)Apps, Toolsby

Description of Mano TELE2

You can now download Mano TELE2 APK for free from this page. To use or install this Mano TELE2 apk, you need to turn on the unknown source in your phone. We are providing you Mano TELE2 2.6.6 apk file, this app is very popular and have been installed by 100,000+ users. To install Mano TELE2 app in your phone, you must have Android 5.0+ version of Android.

You can assume popularity of this app with it’s rating, Mano TELE2 got ratings. You can download Mano TELE2 apk from the above link.

Programėlėje greitai ir patogiai galėsite:

– Sužinoti SMS ir pokalbių minučių likutį (jei Jūsų turimas mokėjimo planas suteikia neribotus pokalbius ir SMS, ši informacija nebus rodoma);
– Stebėti sunaudojamų minučių, SMS ir duomenų kiekio statistiką;
– Sužinoti interneto duomenų likutį ir sunaudojimo vidurkį;
– Stebėti duomenų kiekio likutį ES/EEE šalyse.
– Užsisakyti papildomą vienkartinį duomenų paketą;
– Pasitikrinti einamojo mėnesio sąskaitą ir peržiūrėti paskutinių 6 mėnesių sąskaitas bei mokėjimus;
– Galėsite sekti kredito sunaudojimą ir keisti limito sumą;
– Apmokėti sąskaitą;
– Papildyti PILDYK sąskaitą bet kuriam PILDYK telefono numeriui;
– Stebėti remontuojamo telefono (atliekamo TELE2 telefonų priežiūros centre) statusą;
– Rasti visų TELE2 salonų kontaktus.

Be to, pagrindiniame telefono ekrane įsidiegę programėlės valdiklį (angl. widget), galėsite greitai ir net neįjungdami programėlės pasitikrinti duomenų likutį ir einamosios sąskaitos dydį.
Informacija atnaujinama net ir naudojantis Wi-Fi ryšiu, o savo numerio informaciją matysite prie programėlės prisijungę ir kitame telefone.

TELE2. Kam mokėti daugiau?
The gadget will be able to quickly and conveniently:

– View SMS and call minutes, the balance (if available in your payment plan offers unlimited calls and SMS, this information will not be displayed);
– Monitor the consumption of minutes, SMS and data volume statistics;
– Learn Internet data consumption and the average balance;
– Monitor the amount of data the balance of the EU / EEA countries.
– Request an additional one-time data packet;
– In order to check the current monthly bill and review the last 6 months of bills and payments;
– You can keep track of credit consumption and limit the amount of change;
– To pay a bill;
– Upgrade PILDYK account any PILDYK phone number;
– Monitor the repaired phone (carried out by TELE2 telephone service center) status;
– Find all TELE2 salon contacts.

In addition, the main phone screen controller installed applets (Eng. Widget), you can quickly and without having to turn the gadget to check the data and the current account balance of size.
Information is updated even when using a Wi-Fi connection, and your phone number will appear on the applet members and another phone.

Tele2. Why pay more?
Sudiegti smulkūs klaidų pataisymai, gerinantys programėlės veikimą.

If you having any trouble in downloading the Mano TELE2 apk file, you can share your queries with us.

App Information of Mano TELE2

App Name Mano TELE2
Package Name lt.tele2.tsa
Version 2.6.6
Rating ( 13822 )
Size 48.4 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2019-06-30
Installs 100,000+
Category Apps, Tools
Developer

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *